διάυγαση

Το Irish moss είναι ένα ερυθρό φύκι, το οποίο βοηθάει στην καταβύθιση των πρωτεϊνών, το λεγόμενο hot-break και cold-break.