Βύνες Βάσης

Τονίζει τη χαρακτηριστική γεύση στις σταρένιες μπύρες Wheat/Weiss.

Επιλεγμένα