Όργανα μέτρησης

Πυκνόμετρο ειδικό για ζυθοποίηση.